Rozmiar: 15909 bajtów

- 265 -

1358, 12 XI Brzeg (Brieg, Bryg)

an dem Montag noch s. Mertins tag

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwig... Slezien... Liegnitzen ... Brygen) udziela Żydom oławskim (Olaw) Racheli (Rachel), jej dzieciom, bratu Clopiczowi (Clopicz) oraz siostrze Annie (Anna) prawa swobodnego pobytu na terenie swojego księstwa na okres 2 lat na takich samych warunkach, na jakich otrzymali je Żydzi brzescy (Bryg).

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 58.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów