Rozmiar: 15909 bajtów

- 266 -

1358, 12 XI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino s. Martini

Rajcy wrocławscy (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Konrad de Czirna (Conradus) rycerz i Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz) za zgodą Hermana de Porsnicz (Hermannus) i jego spadkobierców sprzedali braciom Konradowi (Conradus), Janowi (Johannes) i Ottonowi (Otto) de Porsnicz i ich spadkobiercom wsie Wilkowice k. Wrocławia (Jenkow) i Wierzbno k. Wrocławia (Wirbin) wraz z prawem alienacji. Wystawcy potwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somiruelt, Mikołaj de Sydelicz (Nicolaus) - rycerze, Peczko Brambir (Peczco), Henczelinus de Pritticz, Klaus (Claws) i Themchinus de Sadelicz oraz Dythmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXV.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów