Rozmiar: 15909 bajtów

- 263 -

1358, 12 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda post Martini

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności Hanko Kusfeld (Hanco) sprzedał swojemu bratu Henrykowi Kusfeld (Hmricus) oraz jego spadkobiercom 1,5 grzywny rocznego czynszu oraz 15 miar potrójnego zboża (5 miar pszenicy, 5 miar żyta i 5 miar owsa) z dóbr Hanka Engilgeri (Hanco) we wsi Borek k. Wrocławia (Wald) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w razie niepłacenia owego czynszu w części lub całości w terminie oraz prawem odkupu przez sprzedającego dożywotnio za sumę 17 grzywien, a po jego śmierci prawo to miał mieć Hanko Engilgeri.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merboto de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XIV, s. 15-15b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów