Rozmiar: 15909 bajtów

- 272 -

1358, 13 XI, Brzeg (Brega)

die s. Brixii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis et Lubinensis) stwierdza, że wdowa po Janie ze Śliwic k. Oleśnicy (Johannes de Slowicz) spłaci do najbliższego święta św. Walpurgii (1 V) 3 grzywny Mikołajowi z Kruszyny k. Brzegu (Nycolaus de Schonow) oraz jego spadkobiercom.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 60.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów