Rozmiar: 15909 bajtów

- 270 -

1358, 13 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia proxima post diem b. Martini confessoris

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności bracia Jan (Johannes) i Stefan (Stepfko) z Jarząbkowic (Grzebcowicz) sprzedali dożywotnio Agacie zwanej Stobnerynne (Agatha) mieszczce średzkiej (Nouiforensis) oraz jej spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Miękini k. Środy Śl. (Nymkyna) z prawem do zastawu dóbr w wypadku jego niepłacenia w części lub całości w określonym terminie. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. XVIIa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów