Rozmiar: 15909 bajtów

- 273 -

1358, 13 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia proxima post diem b. Martini confessoris

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Peczko Brunonis mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) sprzedał Temchinowi (Themchinus) rycerzowi i Tylkowi (Tylko) braciom de Sydelicz oraz ich spadkobiercom 16 łanów gruntu we wsi Małkowice k. Wrocławia (Malkwitz, Malkowicz) wolne od obciążeń prawa książęcego, co udokumentował przedłożonym dokumentem nieżyjącego już Henryka księcia wrocławskiego (Henricus ... Wratislauiensis). Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca (Jeschko de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXXa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów