Rozmiar: 15909 bajtów

- 274 -

1358, 14 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post Martini

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Paweł de Rotis kapłan, rektor kościoła parafialnego w Gdańsku (Danczk), nadał testamentem swej owdowiałej siostrze Annie Sydmberginne i jej spadkobiercom wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome odziedziczone po matce wraz z prawem alienacji. Wystawcy potwierdzili to nadanie.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXVI.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów