Rozmiar: 15909 bajtów

- 281 -

1358, 16 XI

an dem nehesten Vrytage noch sante Mertinstag

Rajcy strzegomscy (Stregon) za zgodą Bolka II księcia Śląska, pana Książa i Świdnicy (Bolkin ... Furstinberg und czur Swidnicz), starszych cechów, mistrzów cechowych oraz ławników nadali prawa dla przędzalników miasta Strzegomia (Stregon), m.in. w sprawie przyjęcia do cechu i wysokości opłat z tego tytułu na rzecz rady miejskiej, w sprawie zakazu uprawiania tego rzemiosła we wsiach w pobliżu Strzegomia, w kwestii miar i wag przy handlowaniu przędzą, a także w sprawie nauki tego rzemiosła.

Druk: CDS, VIII, nr 32.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów