Rozmiar: 15909 bajtów

- 280 -

1358, 16 XI, Avignon (Auinion, Francja)

die XVI mensis Nouembris

Geraldus de Podiofulconis audytor papieża Innocentego VI (Innocentius) w związku z apelacją od wyroku sądowego nakazującego wypłacenie 60 florenów Mikołajowi de Schellendorf (Nicolaus) za bezprawne czerpanie dochodów z prebendy w kościele wrocławskim postanawia, iż wyrok w tej sprawie poprzedniego audytora Wilhelma de Durofort (Guillelmus) jest nieważny i ustala kwotę 42 floreny w złocie.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów