Rozmiar: 15909 bajtów

- 278 -

1358, 16 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. sexta post Martini confessoris et pontifici

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Herman de Porsnicz (Hermanus) rycerz, sprzedał rycerzowi Konradowi (Conradus) i jego braciom Janowi (Johannes) i Ottonowi (Otto) de Porsnicz oraz ich spadkobiercom wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome odziedziczone po matce Agnieszce (Agnes), rezygnując z jakichkolwiek roszczeń do tych dóbr, wraz z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somiruelt, Mikołaj de Sydelicz (Nicolaus) - rycerze, Peczko Brambir (Peczco), Henczelinus de Pritticz, Klaus de Sydelicz (Claus), Temchinus de Sydelicz - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanclerz i kanonik księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac.; AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXI, s. 24.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów