Rozmiar: 15909 bajtów

- 282 -

1358, 18 XI, Oleśnica (Olesna)

in octaua b. Martini confessoris

Jarosław arcybiskup gnieźnieński (Jaroslaus ...Gneznensis) stwierdza, że wszyscy, którzy udadzą się na pielgrzymkę do Oleśnicy w określone przez niego święta i w inne dni roku oraz odmówią określone modlitwy przed krzyżem drewnianym inkrustowanym złotym krzyżem z kamieniem kryształowym, będącym w posiadaniu księżnej oleśnickiej (Olesnycensis), otrzymają 40 dni odpustu.

Oryg.: łac., AA Wrocław, Kolegium Wikariuszy we Wrocławiu, nr 24.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów