Rozmiar: 15909 bajtów

- 284 -

1358, 23 XI, Świdnica (Swydnicz) i Wrocław (Breslaw)

an dem vrytage vor s. Katherin tag

Bolko II książę Śląska, pan Książa, Świdnicy i Brzegu (Bolke ... Slezien herre von Furstenberg und czur Swydnicz und czum Bryge) stwierdza, że Andrzej von der Wede (Andrebis) sprzedał Ryszardowi z Gubina (Rychart von Goben) mieszczaninowi wrocławskiemu (Breslaw) 12 łanów oczynszowanych w Małujowicach k. Brzegu (Molewicz) wraz z wpływami z podatku, czynszem menniczym (Munczgelde) i innymi powinnościami (np. przewozem) oraz z wyższym i niższym sądownictwem wolne od wszelkich obciążeń z tytułu prawa księżęcego.

Świadkowie: Nysche Schambor, Nickel von Syffredow, Albrecht Zekkel, Nickel Sachinkirche, Arnold Trache (Arnolt), Hantsch z Niebełczyc k. Bolesławca (Nebiltschicz), Heynlin von der Cirle, Gunczelinus i Piotr (Petir) von Czedlicz pisarz krajowy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 67, nr 376.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów