Rozmiar: 15909 bajtów

- 287 -

1358, 28 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post b. Virginis Katherine

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Tyczko z Wróblowic k. Środy Śl. (Vrobilwicz) sprzedał Hankowi z Urazu k. Wołowa (Hanco de Owras) mieszczaninowi wrocławskiemu i jego spadkobiercom roczny czynsz w wysokości 1 małdrata pszenicy pobieranego na placu zamkowym we Wrocławiu za sumę 3 grzywien, z prawem nabywcy do zastawu dóbr oraz prawem sprzedającego do jego odkupu za sumę sprzedaży.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Peczko Brambir, Merbothe de Hugwicz, Jan z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlin z Głogowa (Henlinus de Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 22-22 v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów