Rozmiar: 15909 bajtów

- 292 -

1358, 1 XII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Andree Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Piotr Ysczeczna i jego córki Dorota (Dorothea) i Jadwiga (Hedwigis) sprzedali Franczkowi de Sittin (Franczco) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) oraz jego ojcu Mikołajowi de Sittin (Nicolaus) i ich spadkobiercom 1 łan gruntu we wsi Pełczyce k. Wrocławia (Polczicz) wraz z przyległościami i prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Heinczco z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Hanlin z Głogowa (Henlinus de Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Heinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXV, 27.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 1032.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów