Rozmiar: 15909 bajtów

- 294 -

1358, 3 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. secunda infra octauam s. Andree Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Ligniczensis) stwierdza, że Piotr z Kun k. Oławy (Petrus de Cunraczcowicz) sprzedał za 13 grzywien Gerlinie de Slowp (Gerlina) i jej spadkobiercom 1/2 wolnego łana pod uprawę w Kunach k. Oławy (Cunraczkowicz) z zastrzeżeniem, iż jeśli nabywczyni nie pozostawi potomstwa, grunt ten ma stać się własnością jej siostrzenicy Agaty (Agata) żony Pecza de Symonsdorf wraz z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonaw), Ulryk de Wangintin (Wilricus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Heinricus), Bernard de Schildow (Bernhardus), Teodoryk de Redem (Theodricus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, sygn. B 89,1, s. 22.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów