Rozmiar: 15909 bajtów

- 293 -

1358, 3 XII, Wrocław (Wrarislauia)

fer. secunda infra octauam s. Andree Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Ligniczensis) stwierdza, że Michał z Kun k. Oławy (Michael de Camraczkowicz) sprzedał za 13 grzywien Gerlinie de Slowp (Gerlina) oraz jej spadkobiercom 1/2 wolnego łana pod uprawę położonego w Kunach k. Oławy (Cunraczkowicz) z zastrzeżeniem, iż w razie braku potomstwa u nabywczyni grunt ten ma należeć do jej siostrzenicy Agaty (Agata) żony Peczka de Symonsdorf (Peczco) wraz z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonaw), Ulryk de Wangintin rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Heinricus), Bernard de Schildaw (Bernhardus), Teodoryk de Redern (Theodricus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 72.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów