Rozmiar: 15909 bajtów

- 295 -

1358, 4 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Barbare virginis gloriose

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) z polecenia Karola IV cesarza (Karolus ... Romanorum Imperator et Boemie rex) potwierdzają, że Mikołaj z Sikorzyc k. Środy Śl. (Nicolaus de Meysindorf) sprzedał za 10 grzywien Janowi z Urazu k. Wołowa (Hanco de Owras) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) oraz jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu z dóbr w Sikorzycach k. Wrocławia (Meysindorf) wraz z prawem alienacji i prawem nabywcy do jego odkupu za sumę sprzedaży w okresie 7-dniowym po upływie terminu płatności. Wystawcy potwierdzają dokonaną transakcję.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XX, s. 22; tamże bez klauzuli (... z polecenia Karola IV cesarza), XVII, 19 a,b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów