Rozmiar: 15909 bajtów

- 304 -

1358, 9 XII, Avignon (Auinion, Francja)

V Id. Decembris. Pontificatus nostri anno VI

Papież Innocenty VI (Innocendus) przedstawił opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) i dziekanowi kościoła Św. Agrykoli w Awinionie (Auinion), prośbę Mikołaja de Schellindorf (Nicolaus) kanonika kościoła wrocławskiego (Wratislauiensis), aby restytuował on należną mu prebendę ustanowioną w tym kościele przez nieżyjącego Bolka I księcia cieszyńskiego (Bolco), nieprawnie zajętą przez Piotra (Petrus) niegdyś proboszcza w kościele na Ołbinie we Wrocławiu. Ci zaś, którzy utrudnialiby wykonanie tego polecenia, winni być obłożeni ekskomuniką.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów