Rozmiar: 15909 bajtów

- 313 -

1358, 13 XII, Lubin (Lubin)

die st. Lucie Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Kunczko (Cunczko) i Piotr (Petrus) zwani Bouch sprzedali za 6 grzywien Peczkowi (Peczco) i Niczkowi (Niczco) zwanym Pakusch 1 łan oczynszowany we wsi Składowice k. Lubina (Czobgerdorf) ze wszystkimi przyległościami, z prawem odkupu przez sprzedających w ciągu 3 lat, a po upływie tego terminu z prawem alienacji. Książę zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Ulryk de Wangintin (Wilricus) rycerz, Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubinensis), Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodoricus) bracia zwani de Rechenberg, Teodoryk de Redirn, Albert de Nechelin (Albertus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 101.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów