Rozmiar: 15909 bajtów

- 311 -

1358, 13 XII, Wrocław (Wratislavia)

Id. mensis Decembris. regnorum nostrorum anno tercio decimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus ... Romanorum imperator ... et Boemie rex), pan dziedziczny księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis), które książę wrocławski Henryk VI (Heinricus sextus ... dux Wratislaviensis) nadał jego ojcu Janowi Luksemburskiemu królowi Czech (Johannes ... Boemie rex) i Koronie Czech, jako zwierzchnik wszystkich księstw śląskich i opolskich (Sleziensis ... Opuliensis) oprócz księstwa świdnicko-jaworskiego (Swidnicensis et Jawrensis) stwierdza, że skoro biskup Przecław (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) i kapituła uznali jego patronem biskupstwa i ich dóbr w dystryktach wrocławskim (Wratislaviensis), średzkim (Nouiforensis), ząbkowickim (Frankensteinensis) i namysłowskim (Namslauiensis) oraz w tych, które w przyszłości nabędą królowie czescy, cesarz zobowiązuje się nie obciążać także innych dóbr biskupstwa na Śląsku. Biskup i kapituła przyrzekają, że zawsze biskup oraz przedniejsi prałaci będą obecni na koronacji królów czeskich, a zaraz potem będą im składać hołd lenny z Grodkowa (Grodkov), w zamian za co cesarz zobowiązuje się do niesienia pomocy w odpieraniu wrogów i obronę wymienionych dystryktów, a jednocześnie przyrzeka nie obciążać biskupa i kapituły żadnymi powinnościami i podatkami.

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Albert biskup zwierzyński (Albertus ... Swernensis, Niemcy), Teodoryk biskup Minden (Theodericus... Mindensis, Niemcy), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus marchio Misnensis), Bolko II świdnicki (Bolco Swidnicensis), Konrad I oleśnicki (Conradus Olesnicensis), Wacław I i Ludwik I legniccy (Wenceslaus et Ludowicus Lignicenses), Przemysław I cieszyński (Przemislaus Tesschinensis), Bolko III opolski (Bolco Opuliensis), Bolko niemodliński (Bolco Falkembergensis) - książęta, dostojnicy Burchardus i Jan (Johannes) - burgrabiowie magdeburscy (Magdeburgenses), szlachta: Sbinco de Hazemburg magister kamery królewskiej, Jodok (Jodocus) i Jan (Johannes) bracia de Rosemberg, Zdenek ze Stembergu (Sdenco de Stemberg, CSR) sędzia dworu królewskiego. Per Johannem de Prusnicz. Per dominum imperatorem, cancellarius R. Miliszius.


Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 309-313.
Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 3, s. 23-25; tamże, sygn. B 5, 2, s.19b-325b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów