Rozmiar: 15909 bajtów

- 312 -

1358, 13 XII, Wrocław (Wrat[islavia])

Id. Decembris, regnorum nostrorum anno tercio decimo imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus ... Romanorum imperator et Boemie rex) zatwierdza Przecławowi biskupowi wrocławskiemu (Preczlaus Wratislaviensis episcopus), swemu kanclerzowi oraz kapitule kościoła wrocławskiego wszystkie dotychczasowe przywileje otrzymane od Jana Luksemburskiego, niegdyś króla Czech (Johannes quondam Boemie rex) oraz od książąt śląskich i panów wrocławskich (duses Slezie et domines Wratislavienses), a także posiadanie wsi biskupich: Kryniczno k. Środy Śl. (Krincz), Święte k. Środy Śl. (Swanth vel Bysschoffdorph). Turów k. Wrocławia (Turów), Radoszkowice k. Oławy (Radoschkouicz sive Byskupicz), Shedlacouicz i Jelenin k. Strzelina (Jelin), wsi należących do wasali biskupa: Ozorzyce k. Wrocławia (Ozoricz), Jeszkotle k. Strzelina (Jeschkotel), Pilczyce k. Wrocławia (Pilzicz), wsi kapitulnych: Rzeplin k. Wrocławia (Repelin), Suchalicz, Miłowice k. Oleśnicy (Milowicz), Oporów k. Wrocławia (Operou), Strzeganowice k. Wrocławia (Striganouicz), Zwrócona k. Ząbkowic Śl. (Procan), wsi należących do prepozyta: Ołtaszyn k. Wrocławia (Oltaczin) i wsi dziekana Muchobór k. Wrocławia (Mochobor) oraz innych dóbr wraz z jurysdykcją, czynszami i służebnościami. Jednocześnie wystawca pozwala na przeniesienie folwarków (allodia) na wsie na prawie niemieckim i odwrotnie, wg ich uznania. Równocześnie przyrzeka nie obciążać dodatkowo odbiorców powinnościami i podatkami.

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Amestus ... Pragensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Albert biskup zwierzyński (Albertus ... Swernensis, Niemcy), Teodoryk biskup Minden (Theodericus ... Mindensis, Niemcy), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus marchio Misnensis), Bolko II świdnicki (Bolco Swidnicensis), Konrad I oleśnicki (Conradus Olesnicensis), Wacław I i Ludwik I legniccy (Wenceslaus et Ludowicus Lignicenses), Przemysław I cieszyński (Przemislaus Tesschinensis), Bolko III opolski (Bolco Opuliensis), Bolko niemodliński (Bolco Falkembergensis) - książęta, dostojnicy Burchardus i Jan (Johannes) - burgrabiowie magdeburscy (Magdeburgenses), szlachta: Sbinco de Hazemburg magister kamery królewskiej, Jodok (Jodocus) i Jan (Johannes) bracia de Rosemberg, Zdenek ze Stembergu (Sdenco de Sternberg, CSR) sędzia dworu królewskiego.


Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 315-317, nr 283; Siles. rer. script., II, s. 37, nr XV.
Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 5,2, s. 265b - 268; tamże, sygn. B 4, s. 11 -14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów