Rozmiar: 15909 bajtów

- 309 -

1358, 13 XII, Wrocław (Wratislauia)

Id. Decembris, regnorum nostrorum anno terciodecimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus... Romanorum imperator... et Boemie rex) potwierdza Przecławowi biskupowi wrocławskiemu (Preczlaus episcopus Wratislauiensis) i kapitule kościoła wrocławskiego wszystkie przywileje, nadania i dochody, jakie otrzymali od Jana Luksemburskiego króla Czech (Johannes ... Bohemiae) oraz od książąt śląskich, a zwłaszcza od Henryka I (Henricus), Henryka II (Henricus), Henryka III (Henricus), Henryka IV (Henricus), Henryka V (Henrikus), Henryka VI (Henricus) i innych książąt wrocławskich, a także od nieżyjących obecnie książąt głogowskich (Glogovienses) Henryka III (Henricus), Konrada (Conradus) i Bolka (Bolco). Jednocześnie cesarz zobowiązał się strzec biskupa i kościół wrocławski przed jakimikolwiek wrogami oraz nie obciążać ich oraz ich poddanych żadnymi powinnościami w ich dobrach, wsiach i folwarkach (allodium).

Świadkowie: Ernest (Arnestus) arcybiskup praski (Pragensis), Jan (Johannes) biskup ołomuniecki (Olmucensis), Albert (Albertus) biskup zwierzyński (Swerinensis, Niemcy), Teodoryk (Theodericus) biskup Minden (Mindensis, Niemcy), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus ... Misnensis), Bolko II świdnicki (Bolco Swidnicensis), Konrad I oleśnicki (Conradus Olesnensis), Wacław I i Ludwik I legniccy (Legnicenses), Przemysław I cieszyński (Przemislaus Teschinensis), Bolko III opolski (Bolco Oppoliensis), Bolko niemodliński (Bolco Fakobergensis), Burchardus i Jan (Johannes) burgrabiowie magdeburscy (Magdeburgenses), szlachta: Sbinco de Hazmburg magister komory królewskiej, Jodok (Jodocus) i Jan (Johannes) bracia de Rossemberg, Zdenek ze Sternbergu (Sdenco de Sternberg, CSR) sędzia królewski w Koronie Czeskiej (Boemia).


Kopia: łac., AP Wrocław, sygn. B 3, s. 34-37; tamże, sygn. B 5,1, s. 9b; tamże, sygn. B 5,2, s. 269-271 b; tamże, sygn. D 8, s. 295.
Druk: Siles. rer. script, II, s. 38, nr XVI.; Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 313-315, nr 282.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów