Rozmiar: 15909 bajtów

- 317 -

1358, 14 XII, Wrocław (Wratislavia)

XIX Kal. Mensis Januarii

Karol IV cesarz (Carolus Quartus Romanorum imperator et Boemie rex) stwierdza, że w związku ze sporem granicznym pomiędzy księciem Konradem I oleśnickim (Conradus Oisniczensis) i Przemysławem I cieszyńskim (Przimislaus Teschnicensis) o granice posiadłości między Bytomiem (Bythumia) i Pyskowicami (Pisinkreczin), książęta powołali po dwóch arbitrów ze strony Konrada I oleśnickiego Ottona z Wołowa (Otto de Wolaw) i Swenczeslawa (Swenczeslaus de Tarnowicz), a ze strony Przemysława I cieszyńskiego Piotra (Petrus de Luba) i Strzałę (Stralo de Slawoczin), natomiast na piątego arbitra głównego książęta wybrali w obecności cesarza Mikołaja (Nicolaus) Katholin. Jeśliby ów Mikołaj nie chciał przyjąć funkcji ani też nie pozwoliłby się do tego zmusić, to zajęte mu będą jego dobra, a cesarz wyznaczy wówczas innego superarbitra.

Druk: Siles. rer. script.. I, s. 806, nr XXXI.
Regest: RBM, VII, l, s. 54-55, nr 65.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów