Rozmiar: 15909 bajtów

- 321 -

1358, 16 XII

dominica die post b. Lucie Virginis

Dythmarus de Mekebach kanclerz księstwa wrocławskiego wystawił dokument dla Peczka Nigri mieszczanina wrocławskiego.

Wzmianka: AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 1.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów