Rozmiar: 15909 bajtów

- 322 -

1358, 21 XII, Wrodaw (Wranslauia)

in die b. Thome apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) oświadczają, że w ich obecności Konrad de Reinsperg (Cunradus) sprzedał Gelfradowi de Hugewicz (Gelfradus) i jego spadkobiercom las zwany Lanke wraz z przyległą posiadłością ziemską, określając granice tych dóbr, wraz z prawem alienacji. Wystawcy potwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somiuelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambir, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slaucz (Heinricus) - wasale, oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXIV.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów