Rozmiar: 15909 bajtów

- 323 -

1358, 27 XII, Wrocław (Wratislauia)

VI Kal. Januarii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) za pośrednictwem Jana de Pegow (Johannes) pełnomocnika wikariuszy kościoła katedralnego we Wrocławiu - Mikołaja Barana (Nycolaus Baran) i Mikołaja zwansgo Ric (Nycolaus dictus Ric) przekazał na własność wikariuszom tego kościoła drogocenną pontyfikalną mitrę biskupią ozdobioną drogocennymi perłami i innymi kamieniami, zastrzegając sobie prawo używania jej dożywotnio. Po śmierci biskupa wikariusze ci mogli tę mitrę sprzedać, ale prawo pierwokupu za sumę 200 grzywien miał mieć następca biskupa Przecława, wartość zaś tej mitry była dwukrotnie wyższa. Za owe 200 grzywien wikariusze ci mogli kupić na własne potrzeby czynsz roczny w wysokości 20 grzywien.

Świadkowie: Mikołaj de Panewicz (Nycolaus) kustosz kościoła katedralnego we Wrocławiu, magister Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom) kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legniczensis), kanonik kościoła katedralnego, Jan (Johannes) prepozyt brzeski (Bregensis), Jan z Prusic k. Złotoryi (Johannes de Prusnicz), Henryk Henrici z Wrocławia (Hinricus ... de Wratislauia).


Druk: J. Heyne, Dokumentierte Geschichte des Bisthums Breslau. t. I, Breslau 1860, s. 693 n., przyp. 1.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów