Rozmiar: 15909 bajtów

- 001 -

1358

Opat i konwent klasztoru Cystersów w Henrykowie (Heinrichaw) oświadczają, że miasto Ząbkowice Śl. (Franckenstein) po śmierci księcia Mikołaja II (Niclass) ma należeć do Jana (Johann) króla Czech i jego następcy Karola (Carl).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A1, s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów