Rozmiar: 15909 bajtów

- 005 -

1358, Bolków (Hain)

Fryderyk landgraf Turyngii, margrabia miśnieński oświadcza, że Otto burgrabia von Dohna zwany Heiden i Jan stolnik von Borna młodszy zobowiązali się wobec niego, że będą ponosić świadczenie pieniężne na rzecz Henryka V księcia głogowsko-żagańskiego, pierwszy w wysokości 10 halerzy, a drugi w wysokości 4 halerzy, co potwierdzą dokumentem. Tego rodzaju świadczenie na rzecz księcia zwane "Eingang" zobowiązał się również ponosić burgrabia Henryk von Starkenberg.

Regest AP Wrocław, Rep. 132C, Dep. Urk. Oels, nr 22.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów