Rozmiar: 15909 bajtów

- 027 -

1358, Brzeg

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy oraz Wacław I książę Śląska, pan Legnicy nadają rajcom brzeskim dokument w sprawie monety (super moneta), który ma dotyczyć okresu 1 roku liczonego od 1 V 1358 r.

Regest: CDS, IX, s. 24, nr 150.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów