Rozmiar: 15909 bajtów

- 008 -

1358

Jan de Byberstein zwany ze Stolca k. Ząbkowic Śl. (Johannes ... dictus de Stolcz) sprzedaje Tomaszowi zwanemu de Kynsberg (Thomas), przeorowi klasztoru Dominikanów w Ząbkowicach Śl. (Frankensteyn), 2 grzywny rocznego czynszu ze swoich dóbr w Stolcu k. Ząbkowic Śl. (Stolcz) za 16 grzywien. Czynsz ten miał być płacony w dwóch ratach rocznych przez użytkujących te dobra chłopów: Macieja Buschklebe (Maczeus), Macieja Kegila (Maczeus Kegilo), Ohube Ryngila (Ryngil) i Haulusa Behm (Haulus). Jednocześnie sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu za sumę sprzedaży.

Dwie pieczęcie, w tym 1 wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 73, nr 1.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów