Rozmiar: 15909 bajtów

- 025 -

1358

Rada miasta Brzegu nadała Janowi i Pawłowi zwanym Grunynberg tamę przy Hocergasse "super censu hereditali edificandum" pod warunkiem, że jeżeli miasto zażąda jej zwrotu, w.w. bez żadnego odszkodowania muszą ją zwrócić.

Regest: CDS, IX, s. 23, nr 148.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów