Rozmiar: 15909 bajtów

- 339 -

1359, 2 I, Wrocław (Wracz[lauia])

fer. quarta proxima post Circumcisionem domini festum

Rajcy m. Wrocławia (Wracz[lauia]) stwierdzają, że w ich obecności Henlinus z Głogowa (Glogouia) mieszczanin wrocławski (Wracz[lauiensis]) sprzedał za 80 grzywien Katarzynie wdowie po Henryku Siegil (Katherina relicta Henrici) i jej spadkobiercom za pośrednictwem Jana Sechsbechir (Johannes) mieszczanina wrocławskiego (Wraczlauiensis) 8 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Partynicach k. Wrocławia (Pathenicz) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i odkupu w ciągu 6 lat. Jeżeli zaś nabywczyni umrze w tym czasie, to zgodnie z jej testamentem sprzedający może ten czynsz odkupić za tę samą cenę od Jana Sechsbechir lub jego następców, którzy mają być właścicielami owego czynszu. Wystawcy zatwierdzają ten akt kupna - sprzedaży.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Merboto de Hugewicz (Merbothio), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan de Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 19 oraz 23-23v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24.2, s. 938.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów