Rozmiar: 15909 bajtów

- 338 -

1359, 2 I, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post Circumcisionem domini

Rajcy m. Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności Wolframus z Kamienicy k. Żar (Kemnicz) nadał swej żonie Enede (Eneda) jako oprawę wdowią (dotalicium) 20 grzywien dochodu ze swych dóbr, 2 grzywny rocznego czynszu z karczmy oraz 2 łany mniej 7/4 we wsi Tyrgarthen w dystrykcie wrocławskim (Wrassensis) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami, takimi jak posiadał je nadawca, który jednocześnie mianuje Poppona de Hugewicz (Popponus) opiekunem tych nadań. Wystawcy zatwierdzają to nadanie.

Świadkowie: Wolframus z Kamienicy k. Żar (Kemnicz), Niczko de Rydeburg - rycerze, Peczko Brambir, Herman Burggrauii (Hermannus), Klaus Wende (Claus), Jan Tuthe (Johannes), Dythmarus de Meckebach.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 21.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2803.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów