Rozmiar: 15909 bajtów

- 341 -

1359, 5 I, Wrocław (Wrat[islauia])

in vigilia Epyphanie domini

Ludwik I książę Śląska (Ludwicus), pan Brzegu i Legnicy, stwierdza, że Heyco starszy zwany de Boronowicz za zgodą swej żony Elżbiety (Elizabeth) sprzedał 8 grzywien rocznego czynszu stanowiące oprawę wdowią jego żony ze swych dóbr w Olszanicy k. Złotoryi (Alcznow), mianowicie 5 1/2 grzywny Mikołajowi z Tyńca (Nicolaus de Tincia) i jego spadkobiercom oraz 2 1/2 grzywny Tomaszowi (Thomas) altarzyście i wikariuszowi kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauia]) i jego spadkobiercom z obowiązkiem uiszczania annony. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus), Wilricus de Wanginteyn - rycerze, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk (Henricus) i Teodoryk de Rechinberg (Theodricus), Jan (Johannes) pisarz książęcy, qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 74; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 96.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 19, nr 167.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów