Rozmiar: 15909 bajtów

- 340 -

1359, 5 I, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Epiphanie domini nostri Jezu Christi

Bolko II książę Śląska, pan Świdnicy i Jawora (Bolko ... dux Slezie, dominus Swidnicensis et in Jawr), stwierdza, że Karol IV cesarz (Karolus quartus ... Romanorum Imperator ... et Boemie rex) zatwierdził dokument Wacława króla czeskiego (Wenczeslaus rex Boemie) w sprawie wytyczenia granicy z Królestwem Czech (regnurn Boemie). Wystawca ogłasza niniejszym, że ich wytyczenie me może przynieść szkody cesarzom i Koronie Czeskiej w mieście i okręgu Ząbkowice Śl. (Frankenstein), które są ich własnością, i Ziębic, które zależą odeń lennie.

Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 143, nr 22.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów