Rozmiar: 15909 bajtów

- 342 -

1359, 6 I, Świdnica (Swidnicz)

an dem heylegen obirsten tage

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge in Slezien Herre von Furstenberk und czur Swydnicz), stwierdza, że w jego obecności Łukasz (Lucke) wójt dziedziczny Świdnicy (Swidnicz) nadał swej żonie Katarzynie (Katherin) oraz dwóm córkom i synom należącą do niego część wójtostwa w Świdnicy (Swidnicz) ze wszystkimi dochodami. Równocześnie ustanawia on opiekunem tych nadań Petschen Swarczen mieszczanina wrocławskiego (Breslaw).

Świadkowie: Ulryk Schaff (Ulrich), Kune von Prinkendorf, Mikołaj z Zebrzydowa k. Świdnicy (Nickel von Siffredow), Hannus Logow, Albrecht Zekkel, Cunat von Czedlicz, Rudeger Wiltberg i Piotr Czedlicz (Petir) pisarz krajowy.

Pieczęć wystawcy (uszkodzona).


Oryg.: niem., AP Wrocław, Akta m. Świdnicy, sygn. 1359, 6 I, Świdnica.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów