Rozmiar: 15909 bajtów

- 345 -

1359, 7 I, Wrocław (Wratislauia)

indiccione XII, VII Id. ianuarii, regnorum nostrorum anno XIII, imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus Quartus ...Romanorum Imperator et Boemie Rex) na prośbę Bolka II księcia świdnicko-jaworskiego (Bolco dux Slezie dominus Swidniczensis et Jawrensis) potwierdza postanowienia dokumentu Wacława II króla czeskiego (Wenczeslaus ... rex Boemis) dla Bolka I księcia świdnickiego z 1289, 23 VIII, Ołomuniec (por. R. z. schl. Gesch., nr 2114) pod warunkiem, że nie poniesie ani wystawca, ani jego następcy królowie czescy szkody przy wytyczaniu granicy w miastach i okręgach Ząbkowice (Frankenstein) i Ziębice (Munsterberg).

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan arcybiskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Albert biskup Szwerina (Albertus Swerinensis, Niemcy), Teodoryk biskup Minden (Theodricus Mindensis, Niemcy), Konrad I książę oleśnicki (Conradus Olsniczensis), Wacław I i Ludwik I książęta legniccy (Wenczeslaus et Ludowicus Ligniczenses), Bolko I książę niemodlinski (Bolco Falkembergensis), Bolko III książę opolski (Bolco Opuliensis), Przemysław I książę cieszyński (Przemyslaus Toschinensis), Burchard burgrabia magdeburski (Burchardus... Magdeburgensis), zarządca dworu cesarskiego (magister curie nostre), Burchard i Jan de Recz (Burchardus et Johannes) komesi, Hasco de Swiezencz zarządca skarbu cesarskiego (magister camere nostre), Sdenco ze Stermbergu (Stremberg, CSR) sędzia dworu czeskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 101.
Ekscerpt: RBM, VII, cz. 1, s. 64, nr 81.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów