Rozmiar: 15909 bajtów

- 347 -

1359, 11 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. sexta post Epyphaniam domini

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islauiensis]) stwierdzają, że Jan Wysterciz (Johannes) mieszkaniec Środy Śl. (Nouiforensis) nabył dla siebie i swoich spadkobierców 2 łany od Mikołaja z Budziszowa k. Wrocławia (Nicolaus de Budissow), 1 łan od Heymana Kornera (Heymannus Korner) oraz 1 łan od Tylona (Tylonus), niegdyś mieszczan średzkich (Nouiforenses), położone we wsi Bielany k. Środy Śl. (Flamyngiuilla) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, co potwierdza dokument Henryka księcia Śląska i pana Legnicy (Henricus dux Slezie et dominus Legniczensis), który nabywca okazał, wolne od wszelkich obciążeń wraz z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę sprzedaż.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckbach.


Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 16, sygn 3A, s. 24.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 122.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów