Rozmiar: 15909 bajtów

- 348 -

1359, 12 I, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabato infra octauam Epyphanie

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że Jan Gelcze (Johannes) nabył od Peczka Doleatora (Peczco Doleator) mieszczanina średzkiego (Nouiforensis) 3 łany ziemi we wsi Jastrzębce k. Środy Śl. (Falkinhain) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami, wolnym wypasem owiec oraz ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji, tak jak gwarantował niegdyś dokument Henryka księcia wrocławskiego (Henricus dominus Wratislauiensis), który Jan okazał. Wystawcy zatwierdzają ten dokument.

Świadkowie: Wolframus z Kamienicy k. Żar (Kemnicz), Niczko de Rydeburg - rycerze, Peczko Brambir, Herman Burggravii (Hermannus), Klaus Wende (Claus), Jan Tuthe (Johannes) i Dythmarus de Meckebach.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 21.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1. s. 99.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów