Rozmiar: 15909 bajtów

- 350 -

1359, 13 I, Wrocław (Wrat[islauia])

in octaua Epyphanie

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus), stwierdza, że Peczo de Semansdorf nadał swej żonie Annie (Anna) jako oprawę wdowią 3 łany uprawne w Kunach k. Oławy (Cunraczcowicz) wraz z domem i innymi przynależnościami z prawem alienacji, a ponadto 2 1/2 łana uprawnego, również położonego w Kunach k. Oławy, ze wszystkimi przynależnościami i dochodami. Opiekunem zostaje uznany brat Anny, Jan zwany Slup (Johannes). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus), Wilricus de Wangintyn - rycerze, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodoricus) bracia zwani Rechinberg oraz Jan (Johannes) pisarz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 75; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 26.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 19, nr 168.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów