Rozmiar: 15909 bajtów

- 349 -

1359, 13 I, Wrocław (Wratislauia, Bresslaw)

indictione duodecima. Id. Januarii. Regnorum nostrorum terciodecimo Imperii vero Quarto

Karol IV cesarz (Karolus Quartus ... Romanorum Imperator et Boemiae Rex) zatwierdza klasztorowi Premonstratensów wrocławskich pod wezwaniem Św. Wincentego wszystkie nadane mu dotychczas przywileje oraz stan posiadania, a mianowicie: teren klasztorny, wolną karczmę położoną koło mostu górnego, folwark (allodium) na Ołbinie (Olwingo) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, dobra dziedziczne w Opatowicach k. Wrocławia (Opatovicz, Opathowicz), w Swartin (Swaratin, Swentnik) i w Siedlcu k. Wrocławia (Czedlicz), ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami oraz dziesięciny i prawo lenne z Grabiszyaa k. Wrocławia (Crebschino, Grebschino), czynsze i prawo lenne w Czanschino, 10 grzywien z cła co 9 tygodni oraz inne posiadłości i dochody. Za naruszenie praw klasztoru do tych posiadłości i dochodów wystawca ustanawia karę 100 grzywien.

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Arnestus Pragensis), Jan arcybiskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Albert arcybiskup Szwerina (Albertus Swerinensis, Niemcy), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus ... Misnensis), książęta: Bolko II świdnicki (Bolco Swidnicensis), Konrad I oleśnicki (Conradus Olesnicensis), Wacław I i Ludwik I książęta legniccy (Wenceslaus et Ludouicus Legnicenses), Przemysław cieszyński (Przemislaus Tesschinensis), Bolko I niemodliński (Bolco Falkembergensis), Burchardus i Jan (Johannes) burgrabiowie magdeburscy (Magdeburgenses), szlachcice: Hasco de Swereticz zarządca skarbu cesarskiego (magister camere nostre) i Boczko de Chunstat.


Oryg.: w dwóch ekspedycjach - łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 377; niem., tamże, nr 377a.
Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 104, s. 33-36, 53-55.
Ekscerpt: RBM, VII, cz. 1, s. 66, nr 85.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów