Rozmiar: 15909 bajtów

- 351 -

1359, 14 I, Ziębice (Munstirberg)

in die st. Feliciis in primicio

Bolko II książę Śląska i pan Ziębic (Bolco ... dux Slesie et dominus in Munstirberg) nadaje Jakubowi z Opola (Jacobus de Opol) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego następcom 25 grzywien rocznego dochodu pochodzącego z handlu skórami prowadzonego przez Żydów lub z innych dochodów.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 24, s. 25-26.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów