Rozmiar: 15909 bajtów

- 352 -

1359, 16 I, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. 4ta post octavam Epiphanie

W obecności Henryka de Calow (Henricus) zastępcy Konrada de Valkinhayn (Conradus) starosty wrocławskiego oraz feudałów Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryka z Sołtysowic (Henricus de Molnsdorf), Hermana Burggravi (Hermannus), Hanka de Warmuth (Hanco), Pawła Dumelose (Paulus), Mikołaja z Krakowa (Nicolaus de Cracovia) i Henryka de Sittin (Henricus) na posiedzeniu sądu, któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaschowiz), Mikołaj Bolze (Nicolaus) i jego żona Anna zastawili 7 łanów we wsi Kuklice k. Wrocławia (Kukeliz) Henrykowi (Henricus) i jego bratu Gunzelinowi de Calow.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 566.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów