Rozmiar: 15909 bajtów

- 357 -

1359, 18 I, Brzeg (Brega)

fer. sexta ante diem b. Fabiani et Sebastiani martirum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... dux Slesie et dominus Legniczensis et Bregensis et Lubbnicensis), stwierdza, że w jego obecności Peczko z Młodoszowic k. Brzegu (Peczco de Cindato, Cyndal) sprzedał za 18 grzywien Agnieszce (Agnes) wdowie po Janie de Prato (Johannes) mieszczaninie brzeskim (Bregensis) i jej synowi Janowi (Johannes) joannicie oraz Niczkowi (Niczco) mieszczaninowi brzeskiemu (Bregensis) i ich spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu z 5 łanów oczynszowanych w Zielęcicach k. Brzegu (Grunygin villa) z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieotrzymywania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wilricus de Wangentyn rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Gunter z Grodkowa (Guntherus de Grotkow), Tamo de Posswicz, Teodoryk de Redirn (Theodericus), Hanko z Mleczna k. Lubina (Hanco de Mleksch) i Jan notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, svgn. 1A, s. 61 - 62; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 23v.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 19. nr 169; CDS, IX, s. 25, nr 162.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów