Rozmiar: 15909 bajtów

- 358 -

1359, 18 I, Brzeg (Brega)

fer. sexta ante diem b. Fabiani et Sebastiani

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus dux Slesie et dominus Legniczensis Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Agnieszka (Agnes) wdowa po Hanku de Prato (Hanco) mieszczaninie brzeskim (Bregensis), jej syn Jan (Johannes) joannita oraz Niczo mieszczanin brzeski (Bregensis) oświadczyli, że Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Cyndato) mieszczanin brzeski (Bregensis) sprzedał im 2 grzywny rocznego czynszu z 5 łanów oczynszowanych w Zielęcicach k. Brzegu (Grunngyn) z prawem odkupu w ciągu 10 lat. Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Wilricus de Wangintyn rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Gunter z Grodkowa (Guntherus de Grotkow), Tammo z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Puschwicz), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Hanko z Mleczna k. Lubina (Hanco de Mleksch) i Jan (Johannes) notariusz książęcy qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 63.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów