Rozmiar: 15909 bajtów

- 356 -

1359, 18 I, Brzeg (Brega)

fer. sexta ante diem b. Fabiani et Sebastiani

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]), stwierdza, że w jego obecności kapelan książęcy Jan, proboszcz w Zielęcicach k. Brzegu (Johannes plebanus in Grunyngin), syn nieżyjącego Henslona Sartoris (Henslonus), nadał Peczkowi de Cyndato (Peczco) mieszczaninowi brzeskiemu (Bregensis) oraz jego spadkobiercom wszystkie swe dobra dziedziczne w Zielęcicach k. Brzegu (Grunyngin) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wilricus de Wangintyn rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Popko z Biernatek k. Legnicy (Popco de Berndorf), Gunter z Grodkowa (Guntherus de Grotkow), Teodoryk de Redirn (Thedericus), Hanko z Mleczna k. Lubina (Hanco de Mleksch), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 62.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów