Rozmiar: 15909 bajtów

- 354 -

1359, 18 I, Wrocław (Wrat[islauia])

in die st. Brisce Virginis

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]) sprawujący urząd starosty wrocławskiego w zastępstwie i w imieniu Konrada de Falkinhain (Conradus ... Wrat[islauiensis]) stwierdzają, że w ich obecności Katarzyna (Katherina), Mecza i Jadwiga (Hedwigis) siostry nieżyjącej Gertrudy z Sienic k. Dzierżoniowa (Gertrudis de Zenicz) potwierdziły nadanie 1 grzywny czynszu z dóbr Lukaschwicz dla Jana (Johannes), Mikołaja (Nicolaus), Agnieszki (Agnes) dzieci nieżyjącej Elżbiety (Elizabeth) siostry tejże Gertrudy przez ową Gertrudę wraz ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak (Panczco), Guntherus Birchim, Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wroctaw, Rep. 16, sygn. 3A, s. 45.
Druk: CDS, IV. s. 24, nr 29 (bez świadków).


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów