Rozmiar: 15909 bajtów

- 361 -

1359, 19 I, Wrocław (Bresslaw)

an sente Fabianen und Sebastianen abent, der heiligen merteler, unserr riche in dem dreiczenden und des keisertums in dem virden iare.

Karol IV cesarz (Karl ... römischer keiser ... und kunig zu Beheim) postanawia w myśl prawa magdeburskiego w sprawie dziedziczenia dóbr ruchomych, iż w razie śmierci mieszczanina wrocławskiego pozostawione przezeń dobra ruchome w mieście, okręgu sądowym wrocławskim lub gdziekolwiek indziej może dziedziczyć tylko żona, a po jej śmierci potomstwo i odwrotnie, natomiast prawa tego pozbawiona jest konkubina, może natomiast z niego korzystać potomstwo zrodzone w nieślubnym związku. Jeżeli wrocławianin zostanie niesłusznie oskarżony o niedotrzymanie zobowiązań pieniężnych, to w wypadku braku świadków może oczyścić się z winy przysięgą.

Oryg.: niem.. AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1359, 19 I, Wrocław.
Kopia: niem., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. D 6, s. 5.
Druk: Bresl. Urkb., s. 191, nr 216.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów