Rozmiar: 15909 bajtów

- 368 -

1359, przed 25 I, Legnica (Legnicz)

in proximo iudicio ante conversionem st. Pauli

Franczko wójt dziedziczny Legnicy (Franczco ... in Legnicz) oraz tamtejsi ławnicy, a mianowicie: Henryk Ysinberg (Henricus), Arnold Teylir (Arnoldus), Maciej Lubis (Mathias), Jan Haynow (Johannes), Ticzko kuśnierz (Ticzco), Andirlinus Gurteler i Mikołaj Mertischicz (Nicolaus), stwierdzają, że w ich obecności na sądzie gajonym Chunna Gerstinbergissa sprzedała za 11 grzywien Łucji Sculteisit z Dobrzykowic Wrocławskich k. Wrocławia (Wistindorf) teren położony w pobliżu jej folwarku (allodium).

Dwie pieczęcie: wójta dziedzicznego i ławników.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 186, pudło 11.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów