Rozmiar: 15909 bajtów

- 370 -

1359, 25 I, Wrocław (Wratislauis)

VIII Kal. mensis Februarii, regnorum nostrorum anno tercio decimo, imperii uero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus... Romanorum imperator... et Boemie rex) za pośrednictwem burmistrza, rady miejskiej i całej społeczności m. Wrocławia nadaje płóciennikom wrocławskim i innym płóciennikom zamieszkującym w dobrach ww. miasta prawo bielenia płótna wraz ze wszystkimi przywilejami, takimi jakie posiadają płóciennicy w Szwabii (Sweuia).

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes... Olomucensis), Przecław biskup wrocławski (Preczlaus... Wratislauiensis), Jan biskup lutomyski (Johannes ... Luthomuslensis), kanclerz cesarski, Albert biskup szweryński (Albertus ... Swerinensis, Niemcy), Maurus biskup Korvei (Corbauiensis, Niemcy), Bolko II książę świdnicki (Bolco ... Swydnicensis), Konrad I książę oleśnicki (Conradus ... Olsnicensis), Wacław I i Ludwik I książęta legniccy (Wenceslaus et Ludewicus ... Legnicenses), Bolko III książę opolski (Bolco Opuliensis), Bolko I książę niemodliński (Bolco Falkinbergensis), Przemysław I książę cieszyński (Przmislaus Teschinensis).

Dwie pieczęcie wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1359, 25 I, Wrocław.
Kopie: łac., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. D 7, s. 146 v; niem., tamże, sygn. D 9, s. 331 - 334; łac., tamże, Zbiór Klosego, nr 17, s. 234-235.
Druk: Bresl. Urkb., s. 192, nr 217.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów